Ochrona Danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej? Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.
Jak zbieramy Twoje dane? Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.
Do czego wykorzystujemy Twoje dane? Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.
Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.


2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny
Niniejsza witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Może to być w. A. Należą do nich adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Host jest używany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz hosting będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków serwisowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia
Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z ochroną danych, zawarliśmy z naszym dostawcą umowę o realizację zamówień.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Ingo Mayera
Litzelsdorfer Straße 3
87700 Memmingena
Telefon: 08331 / 9 54 00
E-mail: info@gisela-mayer.com
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
DSB
Litzelsdorfer Straße 3
87700 Memmingena
Telefon: 08331 / 9 54 00
E-mail: datenschutz@gisela-mayer.com

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA
Na naszej stronie znajdują się między innymi narzędzia firm z USA. Kiedy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Pragniemy zaznaczyć, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, przy czym Ty jako osoba zainteresowana nie możesz podjąć kroków prawnych w tej sprawie. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach nadzoru. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU DOKONANIE, WYKONANIE LUB OBRONA SKŁADANIA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (WSTĘP NA PODSTAWIE SPORU DO ART. 21 ust. 1 RODO).
JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami w każdej chwili skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które o Tobie posiadamy, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych
Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.


4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka
Na naszych stronach internetowych stosujemy tzw. „cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookie sesyjne) lub na stałe (cookie stałe) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty.Stałe pliki cookies pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je rozwiąże.
W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu mogą być także przechowywane pliki cookies podmiotów zewnętrznych (pliki cookies podmiotów zewnętrznych). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.
Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies) przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.
Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy Cię o zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics
Ta witryna korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy Usercentrics, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu i dokumentować je zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwane dalej „Usercentrics.com/de/ (zwane dalej „Usercentrics ").
Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:
- Twoja zgoda(-y) lub wycofanie Twojej zgody(-y)
- Twój adres IP
- Informacje o Twojej przeglądarce
- Informacje o Twoim urządzeniu
- Czas Twojej wizyty na stronie
Ponadto Usercentrics przechowuje w Twojej przeglądarce plik cookie, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe obowiązki prawne w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.
Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na używanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.
Umowa o realizację zamówień: Zawarliśmy umowę o realizację zamówień z Usercentrics. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​Usercentrics przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:
- Typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- Adres URL strony odsyłającej
- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
- Czas żądania serwera
- Adres IP
Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.
Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy
Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli o to zapytano.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż mamy prawnie uzasadniony interes w skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań.
Dane, które nam przesłałeś poprzez prośbę o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


5. Biuletyny

Dane newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie są zbierane lub zbierane są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera, np. poprzez link „wypisz się” znajdujący się w newsletterze.Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych miejsce pozostaje nienaruszone przez cofnięcie.
Dane, które nam przekazujesz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłej wysyłce. Dane z czarnej listy zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.


6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych
Na tej stronie znajdują się filmy z serwisu YouTube. Strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie musi jednak wykluczać przekazywania danych partnerom YouTube. Oznacza to, że YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.
Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te to m.in. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.
W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.1 lit.a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com /privacy? hl=de.

Google Mapy (za zgodą)
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby zapewnić ochronę danych w tej witrynie, przy pierwszym wejściu na tę witrynę Mapy Google są dezaktywowane. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane dopiero wtedy, gdy samodzielnie aktywujesz Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przesyłaniu Twoich danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę.
Po aktywacji Mapy Google będą przechowywać Twój adres IP. Dane te są następnie zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych po aktywacji Google Maps.
Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https:/ /www .google.de/intl/de/policies/privacy/.


7. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy następujących serwisów społecznościowych
https://www.facebook.com/GiselaMayerWigsHairpieces/about_privacy_and_legal_info?locale=de_DE
https://www.instagram.com/giselamayerwigs/

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych
Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o sieciach społecznościowych, z których korzystamy. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., zazwyczaj mogą kompleksowo analizować Twoje zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. jak przyciski lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszej obecności w mediach społecznościowych powoduje liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. W szczególności: jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednakże Twoje dane osobowe mogą być gromadzone także wówczas, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta w danym portalu społecznościowym. Dane te zbierane są w tym wypadku np. poprzez pliki cookies zapisywane na Twoim urządzeniu lub poprzez rejestrację Twojego adresu IP. Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz konto w odpowiednim serwisie społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany. Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w regulaminach korzystania i ochronie danych osobowych poszczególnych portali społecznościowych.

Podstawa prawna
Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analityczne inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą określić operatorzy serwisów społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw
Jeśli odwiedzasz jeden z naszych serwisów społecznościowych (np. Facebook), my wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane tą wizytą. Zasadniczo możesz skorzystać z obu swoich praw (do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji). nam, jak i przeciw operator danego portalu społecznościowego (np. Facebook). Informujemy, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania
Dane, które zbieramy bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które operatorzy sieci społecznościowych przechowują dla własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Twoje prawa
W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych i złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz także zażądać poprawienia, zablokowania, usunięcia, a w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Sieci społecznościowe szczegółowo

Facebook
Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nachfolgend Meta). Die erfassten Daten werden nach Aussage von Meta auch in die USA und in andere Drittländer übertragen. Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagrama
Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.