Warunki

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres
Nasze poniższe ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych pomiędzy Gisela Mayer GmbH a klientem. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim warunkom zakupu Kupującego, które mogą odbiegać od naszych warunków handlowych; Sprzeciw ten obowiązuje również w przypadku, gdy kupujący przepisał specjalny formularz sprzeciwu. Jeżeli sprzeczność jest wykluczona, postanowienia ustawowe zastępują sprzeczne warunki. Odmienne warunki zakupu zostaną uznane tylko wtedy, gdy ich zastosowanie zostanie przez nas potwierdzone na piśmie.

§ 2 Zawarcie umowy
Twoje zamówienie stanowi dla nas ofertę zawarcia umowy kupna.Prawnie wiążąca umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu przez nas Twojej oferty. Odbywa się to poprzez nasze pisemne potwierdzenie lub przesłanie Państwu zamówionego produktu.

§ 3 Koszty przesyłki
Ponosimy dużą część kosztów starannego opakowania i niezawodnej dostawy towaru. Za zamówienie pobierana jest opłata za wysyłkę. Wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy.

§ 4 Dostawa, termin dostawy
Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna się w dniu przyjęcia zamówienia. Zastrzeżenie: Jeśli mimo naszych zobowiązań umownych nasz dostawca nie dostarczy nam zamówionego towaru, mamy prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, że zamówiony produkt jest niedostępny. Jakakolwiek zapłacona cena zakupu zostanie natychmiast zwrócona.

§ 5 Anulowanie, zwrot
Reklamację można składać wyłącznie w ciągu 3 dni od otrzymania towaru. Wymiana możliwa jest wyłącznie w stanie oryginalnym w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. Przesyłki zwrotne muszą być zawsze frankowane. Zwroty i wymiany nie obejmują specjalnych promocji i produktów na zamówienie.

Polityka zwrotów:
W ciągu 2 tygodni od otrzymania zamówienia istnieje możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny. W każdym przypadku zwrot następuje na koszt i ryzyko kupującego. Po otrzymaniu zwróconego towaru umowa kupna zostanie anulowana, a obliczona wartość towaru zostanie zaliczona na konto. Zaliczenie pełnej wartości towaru możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy peruka lub treska jest w oryginalnym stanie oraz w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracany przedmiot nie może posiadać żadnych zapachów ani pozostałości kremów lub makijażu. Ze względów higienicznych peruk nie można stylizować, spryskiwać ani w żaden sposób zmieniać. Nie wolno usuwać etykiet i zawieszek.

§ 6 Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

§ 7 Odpowiedzialność za wady
Jeżeli dostarczony towar ma ewidentne wady, prosimy o niezwłoczne złożenie reklamacji. Jeżeli dostarczony przez nas towar ma wadę, kupującemu przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 8 Ochrona danych
Wszystkie dane osobowe są z reguły traktowane poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim. Warunki te mają zastosowanie do spółek, jeżeli prowadzona działalność jest częścią działalności handlowej lub rzemieślniczej, do osób prawnych prawa publicznego lub specjalnego funduszu prawa publicznego. Regulacja ustawowa dotyczy pozostałych partnerów biznesowych, w szczególności umów konsumenckich. Miejscem wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy dla obu partnerów jest wyłącznie siedziba Gisela Mayer GmbH. Za miejsce jurysdykcji przyjmuje się również siedzibę naszej spółki. Mamy jednak prawo pozwać Klienta w miejscu jego zamieszkania. Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.